JOHANNE SEINES NILSEN:

TRE TRÆR

2 JUNI - 31 DESEMBER 2024, LOFOTEN, HAMARØY OG MO I RANA


MEDITASJONSTREET I LOFOTEN


... er første del av Tre trær, et interaktivt kunstprosjekt som foregår på tre ulike steder i Nordland. På hvert sted velges det ut et tre i naturen som publikum kan besøke og få en meditativ sanseopplevelse. 


Finn tréet og lytt til et poetisk lydverk skrevet til akkurat dette tréet og stedet, tilgjengelig for deg gjennom din mobiltelefon. 


Johanne Seines Nilsen lager tre stedsspesifikke verk på tre ulike steder, hver med et lydverk komponert til et bestemt tre i naturen. 


Tre trær er et prosjekt med et kontemplativt forhold til landskapet hvor treet med lydfilen blir en vei ut i naturen, og kan samtidig åpne opp for noe inni deg selv. 


Verket inviterer til en reise innover og en sansning utover - som åpner opp for å fremme tilstedeværelse, bringe deg nærmere både naturen vi lever i og naturen i oss selv. 


Finn Meditasjonstréet i Lofoten her: 

Som første tre i prosjektet Tre trær er det valgt ut et nydelig vakkert gammelt seljetré som ligger på Oksvallsletta i Strauman, Vågan kommune. Dette finner du midt mellom Gravermark og Brenna. 


Parker på avkjørselen på høyre siden av veien. Treet kan du se fra avkjørselen, se etter skilt med QR-kode på treet.  


For best opplevelse, ta med AirPods / hodetelefoner. 


Velkommen til å oppdage og utforske Tre trær og Meditasjonstréet i Lofoten!


Kart over Gravermark og Brenna. Oksvallsletta ligger ved den røde pilen.JOHANNE SEINES NILSEN


... er fotograf, kunstner og pedagog bosatt i Lofoten. Hun er også utdannet innen film, litteratur, psykologi og ulike body-mind prosesser. 


I sin kunst utforsker hun potensialet for endring gjennom å saktne ned og skape tilstedeværelse. Hun bruke ulike uttrykksformer som spenner fra langsomme analoge foto-teknikker, film og lyd, tekst til body mind praksiser og pust. 


I de nyeste arbeidene flyttes fokuset over fra det å skape et uttrykk, til en søken etter å legge til rette for en indre opplevelse hos den enkelte i møte med verket. Publikum kan delta og saktne ned gjennom å engasjere sansene, pust, oppmerksomhet og bevegelse. 


Medlem av Nordnorske bildende kunstnere og Norske billedkunstnere."Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: